Contacte

El meu desig és convertir la sensació i les emocions en pintura sense caure en el parany del procés i els materials.