Obra / Ambients

Retenir moments d’intimitat , transmetre records evocadors, en definitiva implicar per la via de la vivència…