Obra / Estructures

Les tensions que es produeixen entre ritmes i masses són per a mi tot un repte i suposen una gran motivació per la càrrega de misteri que generen i la bellesa plàstica que en resulta.