Obra / Hivernacles

Percebo l’hivernacle com un lloc que proporciona unes condicions favorables a l’evocació, un lloc on estructures, atmosferes i vida conviuen plegats.